Auditory Neuropathy (AN)

Auditory Neuropathy (dys-synchrony) merupakan salah satu jenis kelainan dalam pendengaran dengan ciri ketidakmampuan saraf pendengaran untuk meneruskan bunyi dengan jelas ke otak.

Sumber: JTC